Biały Murzyn (1939)

Antoni, student medycyny, przyjeżdża na wakacje do ojcowskiej chłopskiej chaty. W dramatycznych okolicznościach poznaje hrabiankę Jadwigę, która od pierwszej chwili - mylnie interpretując jego postępowanie - upokarza go. Mimo to każde przelotne spotkanie z Jadwigą potęguje rozbudzoną w nim miłość do niej, a zarazem pogłębia świadomość jej beznadziejności. Kiedy widzi podczas zabawy we dworze Jadwigę promieniejącą ze szczęścia w tańcu z narzeczonym, zaszywa się w osamotnieniu. I oto następuje wstrząs.

Narzeczony ginie w wypadku samochodowym, Jadwiga zaś spodziewa się dziecka. Hrabia w małżeństwie Jadwigi z Antonim widzi wyjście z dramatycznej sytuacji. Antoni kategorycznie odmawia, zgadza się dopiero, gdy staje się świadkiem próby odebrania sobie życia przez Jadwigę. Lecz ona przyjmuje jego szlachetność jako upokorzenie i stara się go poniżyć. Antoni przemilcza więc wyznanie miłości i nie przyjmuje zaoferowanych pieniędzy na kontynuowanie studiów. Oświadcza też, że zwróci Jadwidze wolność jedynie w wypadku, gdy go ona osobiście o to poprosi...

Na podstawie powieści Michała Bałuckiego z 1875 roku pod tym samym tytułem.Inne tytuły: "Le nègre blanc", "White Nigger", "White Negro", «Белый негр»,
Produkcja: 1939
Premiera: 18 marzec 1939

Reżyseria:


Muzyka:


Obsada:
hrabianka Jadwiga
Janka, asystentka Antoniego Sikorskiego
Ludwika, żona profesora
Maciejowa, gospodyni Jakuba Sikorskiego
Antoni Sikorski
Zygmunt Karski, narzeczony Jadwigi
hrabia Lipski
profesor Zygmunt Sewicki
Jakub Sikorski, ojciec Antoniego
hrabina Lipska, ciotka Jadzi
Karolcia, gospodyni Antoniego Sikorskiego
-
-
-
-
sąsiad hrabiego Lipskiego
lekarz w klinice
-
-
lekarz, gość na przyjęciu u profesora
woźny w Klinice Chorób Dziecięcych
lekarz na przyjęciu u Sewickich, rozmówca Janki; nie występuje w napisach
i inni

Notatka:
Prawdopodobnie ostatni film przedwojennej produkcji polskiej, jaki został sprzedany i wyświetlany poza Polską (m.in. we Francji, Anglii, USA i prawdopodobnie w Kanadzie i Włoszech).


IMDb (angielski)
Wikipedia (polski)

ENGLISH

"White Negro"


Polish with English subtitles.

Anthony is a medical student returning to his father's home, where he meets Countess Jadwiga. By mistake she take him for someone else and belittles him. It doesn't stop him from slowly falling in love with Countess, until during the party he realizes she actually is in love with her official fiancee. However, her fiancee dies in an accident while Jadwiga is pregnant...

Based on the novel of the same title by Michał Bałucki written in 1875.

Note:
This is probably the last Polish-made film shown abroad before World War II and end of Second Polish Republic.

Original title: "Biały Murzyn"
Other titles: "Le nègre blanc", "White Nigger", «Белый негр»,
Directed by: Leonard Buczkowski
Music by: Tadeusz Górzyński
Starring: see complete cast listing in Polish section "Obsada" (above)

IMDb (English)
Wikipedia (English)

РУССКИЙ

«Белый негр»


Русский переводчик.
Польский с русскими субтитрами.

Студент медицины Антони приехал в деревню на каникулы. Неприятно его трактуют, хотя он спас дочь графа. Мало этого, граф хочет его использовать для спасания чести семьи и потому женил его фиктивно с дочерью. Однако Антони её любят. Когда он остался врачом и начал научную карьеру, он по-прежнему жаждает её очаровать.

На основании повести Михаила Балуцкого с 1875 года.

Примечание:
Наверное, последний фильм из довоенного польского производства Второй Польской Республики, показанный за границей до Второй мировой войны и ее конца.

Оригинальное название:: "Biały Murzyn"
Другие названия:: "Le nègre blanc", "White Nigger", "White Negro",
Режиссер: Леонард Бучковский
Музыка: Тадеуш Гужиньский
В ролях: увидите польского участка "Obsada" (выше)

ИМДб (английский)
ВикипедиЯ (русский)POL.02.141215
ENG.01.110927
RUS.02.130209

(POL) polski, (ENG) English subtitles, (RUS) русские субтитры, (RUS) русский,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz